Siller Max

  • Germanismi e tedeschismi nel dialetto Bormino, Bsav 5, 217
  • Bormio in un poema tedesco medievale? Sulle leggendarie basi del “Rosengarten zu Worms”, (trad. Elena Taddei), Bsav 8, 271
-+=